Stanowisko rodziców skupionych wokół ruchu społecznego Głodni Zmian

 

  My niżej podpisani Rodzice chcemy mieć dostęp do fachowych porad z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i zdrowego żywienia dzieci, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcemy, żeby do przynajmniej jednej takiej porady miały dostęp wszystkie kobiety w ciąży i rodzice dzieci do 3go roku życia.

 

Dieta kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią powinna zapewnić optymalną ilość energii oraz pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składniki pokarmowe, takie jak białko, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne i witaminy. Tymczasem z przeprowadzonego badania „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia matek karmiących piersią dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy”, które zostało zrealizowane w 2014 roku na terenie całej Polski* wynika, że kobietom brakuje odpowiedniego wsparcia w zakresie poradnictwa żywieniowego. W ich diecie istnieje wiele nieprawidłowości, a z testów laboratoryjnych na podstawie badania krwi wynika, że aż 70% badanych matek miało zbyt niskie stężenie witaminy D3 w organizmie. Organizm karmiącej piersią mamy w pierwszej kolejności zaspokaja podstawowe potrzeby malucha, a dopiero później własne. To z tego powodu często spotykamy się z niedoborem witamin i innych składników odżywczych u mam karmiących piersią. Wynika to między innymi ze stosowania przez kobiety diet eliminacyjnych.

 

Zagrożenia wynikające ze złej diety dotyczą również dzieci. Według najnowszych badań Instytutu Żywności i Żywienia już ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce ma nadmierną masę ciała. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Bez podjęcia zdecydowanych działań powstrzymujących rozwój epidemii otyłości w Polsce, nasze społeczeństwo zacznie poważnie chorować na cukrzycę, nadciśnienie, zawały serca, niewydolność serca czy choroby stawów.

 

Główne źródło wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia stanowi dla osób do 40 roku życia Internet, stąd można przypuszczać, że stwierdzone nieprawidłowości w sposobie żywienia mogą wynikać z braku fachowej wiedzy w tym zakresie. W „Badaniu świadomości mam nt. podaży wapnia, witaminy D w diecie dzieci od 1. do 3. roku życia”**, stwierdzono, że prawie połowa mam (49%) nie słyszała o nowych zaleceniach żywieniowych, a ¼ nie pamięta, czy miała z nimi kontakt. Tylko 6% kobiet wiedziało, jakie jest dokładne dzienne zapotrzebowanie dzieci na witaminę D.

 

Osoby z nadwagą i otyłością prędzej czy później - w wyniku związanych z nimi powikłań i chorób - staną się pacjentami diabetologów, kardiologów, onkologów, neurologów, ginekologów, ortopedów, endokrynologów, dermatologów, a także psychologów i psychiatrów. Taka sytuacja będzie generować w przyszłości ogromne koszty związane z leczeniem chorób dietozależnych. Aby zapobiec katastrofie i skrócić kolejki w służbie zdrowia, my niżej podpisani Rodzice uważamy, że dostęp do fachowych porad z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i zdrowego żywienia powinien być finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Postulujemy, aby każda kobieta w ciąży i rodzice dzieci do 3go roku życia mieli zapewnioną minimum 1 poradę żywieniową czy profilaktyczną. Uważamy, że osoby z odpowiednim wykształceniem – dietetycy, edukatorzy zdrowotni czy przygotowany personel medyczny dostarczy nam rzetelnej wiedzy i fachowych porad w zakresie żywienia dzieci i dorosłych. W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku*** pt. „Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci”, w którym wzięło udział ponad 1600 respondentów, 90% rodziców uważało, że  dla każdego dziecka po urodzeniu powinna być dostępna, finansowana przez NFZ, przynajmniej jedna porada dietetyczna. Z opinii rodziców wynika, iż  nie uzyskują oni obecnie wsparcia w zakresie zdrowego żywienia dziecka w ramach opieki profilaktycznej. Takie porady są tymczasem standardem opieki nad dziećmi i kobietami w ciąży w innych krajach w Europie. Jeśli nie ma na finansowanie tych porad środków w NFZ należy zgodnie z opiniami wyrażonymi przez rodziców finansować je ze środków pochodzących z opodatkowania niezdrowej żywności****.

 

My rodzice jako ludzie młodzi rzadko korzystamy z pomocy służby zdrowia. Okres ciąży, porodu i opieki nad małymi dziećmi wiąże się dla nas z częstszymi kontaktami z placówkami opieki zdrowotnej i personelem medycznym. Wiemy ze służba zdrowia nie działa w Polsce dobrze. Chcemy, żeby przynajmniej nasze dzieci miały opiekę zdrowotną na wysokim poziomie. Chcemy żeby porady dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci zostały odrębnie wycenione i wpisane do koszyka świadczeń gwarantowanych a potem żeby były dla nas dostępne.

 

 * Badaniem objęto grupę 250 kobiet karmiących piersią, w tym 183 kobiety karmiące wyłącznie piersią oraz 67 kobiet, stosujących karmienie mieszane. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 26-30 lat. Projekt realizowany na zlecenie Fundacji Nutricia przez dr inż. Danutę Gajewską we współpracy z prof. Barbarą Królak Olejnik, Instytut Badawczy TNS Polska i Grupę LuxMed w 2014 roku.

 

**Badanie przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na reprezentatywnej próbie N=1207 matek dzieci od 1. do 3. roku życia (kwiecień 2013 r.).

 

*** Badanie opinii rodziców online przeprowadzone w sierpniu 2014 przez Fundację MY Pacjenci na grupie 1600 rodziców link do raportu z badania: www.mypacjenci.org

 

****Konsultacje społeczne ustawy o zdrowiu publicznym przeprowadzone przez Fundację MY Pacjenci na grupie 2200 respondentów, kwiecień 2015, www.mypacjenci.org

 

 

Pacjenci też mogą decydować! Chcesz się dowiedzieć jak? Zostaw maila.
Imię:*
Email:*
Województwo:*
Masz dla nas wiadomość? Poniżej jest na nią miejsce:
Ile oczu ma człowiek? (anty-spam)